Thiết kế nội thất chung cư royal city R1 đẹp

Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-r1-104-8m2

Nội thất Nhà Xanh chuyên thi công thiết kế nội thất chung cư royal city R1, với những ý tưởng thiết kế hiện đại cho đến các mẫu thiết kế nội thất chung cư tân cổ điển, các kiến trúc sư đều có khả năng thiết kế và thi công một cách dễ dàng.

Nội thất Nhà Xanh có xưởng chuyên sản xuất, lắp ráp đồ nội thất cao cấp, trang thiết bị được nhập khẩu từ châu Âu, vì vậy dù mẫu thiết kế có khó đến mấy chúng tôi đều có thể gia công cho bạn được.

Mặt bằng không gian thiết kế nội thất chung cư royal city R1 có các dạng diện tích: 88,3m2,89,8m2, 96,3m2, 104,8m2, 108,7m2, 109m2, 109,4m2, 110m2, 111m2, 113,9m2, 114,5m2, 124,6m2, 127,8m2, 130,7m2, 133,6m2, 133,8m2, 136m2, 145,2m2, 148m2, 151,7m2, 161m2, 162m2, 164m2, 169,4m2, 170m2, 173,5m2, 179,8m2, 181,4m2, 181,6m2, 187,3m2, 200,8m2.

  Dưới đây là những mẫu thiết kế nội thất chung cư royal city R1 của nhà thầu chúng tôi gửi đến bạn,

Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-1 Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-2 Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-3

  Mặt bằng thiết kế nội thất chung cư royal city R1-88,3m2

Thi công nội thất chung cư royal cỉty với:1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-r1-88,3m2

Sơ đồ thiết kế nội thất chung cư Royal City mặt bằng 88.3m2 tòa R1

  Mặt bằng thiết kế nội thất chung cư royal city R1-89,8m2

Thi công nội thất chung cư royal cỉty với:1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-r1-89-8m2

Sơ đồ thiết kế nội thất chung cư Royal City mặt bằng 89.8m2 tòa R1

Mặt bằng thiết kế nội thất chung cư royal city R1-96,3m2

Thi công nội thất chung cư royal cỉty với:1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-r1-96-3m2

Sơ đồ thiết kế nội thất chung cư Royal City mặt bằng 96,3m2 tòa R1

Mặt bằng thiết kế nội thất chung cư royal city R1-104,8 m2

Thi công nội thất chung cư royal cỉty với:1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-r1-104-8m2

Sơ đồ thiết kế nội thất chung cư Royal City mặt bằng 104,8 m2 tòa R1

Mặt bằng thiết kế nội thất chung cư royal city R1-108,7 m2

Thi công nội thất chung cư royal cỉty với:1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-r1-108-7m2

Sơ đồ thiết kế nội thất chung cư Royal City mặt bằng 96,3 m2 tòa R1

Mặt bằng thiết kế nội thất chung cư royal city R1-109,4 m2

Thi công nội thất chung cư royal cỉty với:1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-r1-109-4m2

Sơ đồ thiết kế nội thất chung cư Royal City mặt bằng 109,4 m2 tòa R1

Mặt bằng thiết kế nội thất chung cư royal city R1-109 m2

Thi công nội thất chung cư royal cỉty với:1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-r1-109m2

Sơ đồ thiết kế nội thất chung cư Royal City mặt bằng 109 m2 tòa R1

Mặt bằng thiết kế nội thất chung cư royal city R1-110 m2

Thi công nội thất chung cư royal cỉty với:1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-r1-110m2

Sơ đồ thiết kế nội thất chung cư Royal City mặt bằng 110 m2 tòa R1

Mặt bằng thiết kế nội thất chung cư royal city R1-111 m2

Thi công nội thất chung cư royal cỉty với:1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-r1-111m2

Sơ đồ thiết kế nội thất chung cư Royal City mặt bằng 111 m2 tòa R1

Mặt bằng thiết kế nội thất chung cư royal city R1-113,8 m2

Thi công nội thất chung cư royal cỉty với:1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-r1-113-9m2

Sơ đồ thiết kế nội thất chung cư Royal City mặt bằng 113,8 m2 tòa R1

Mặt bằng thiết kế nội thất chung cư royal city R1-114,5 m2

Thi công nội thất chung cư royal cỉty với:1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-r1-114-5m2

Sơ đồ thiết kế nội thất chung cư Royal City mặt bằng 114,5 m2 tòa R1

Mặt bằng thiết kế nội thất chung cư royal city R1-124,6 m2

Thi công nội thất chung cư royal cỉty với:1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-r1-124-6m2

Sơ đồ thiết kế nội thất chung cư Royal City mặt bằng 124,6 m2 tòa R1

Mặt bằng thiết kế nội thất chung cư royal city R1-127,8 m2

Thi công nội thất chung cư royal cỉty với:1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-r1-127-8m2

Sơ đồ thiết kế nội thất chung cư Royal City mặt bằng 127,8 m2 tòa R1

Mặt bằng thiết kế nội thất chung cư royal city R1-124,6 m2

Thi công nội thất chung cư royal cỉty với:1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-r1-130-7m2

Sơ đồ thiết kế nội thất chung cư Royal City mặt bằng 130,7 m2 tòa R1

Mặt bằng thiết kế nội thất chung cư royal city R1-133,6 m2

Thi công nội thất chung cư royal cỉty với:1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-r1-133-6m2

Sơ đồ thiết kế nội thất chung cư Royal City mặt bằng 133,6 m2 tòa R1

Mặt bằng thiết kế nội thất chung cư royal city R1-133,8 m2

Thi công nội thất chung cư royal cỉty với:1 phòng khách + ăn, 1 bếp, 2 phòng ngủ, 2 WC.

Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-r1-133-8m2

Sơ đồ thiết kế nội thất chung cư Royal City mặt bằng 133,8 m2 tòa R1

Mặt bằng thiết kế nội thất chung cư royal city R1-136 m2

Thi công nội thất chung cư royal cỉty với:1 phòng khách + ăn, 1 bếp,3 phòng ngủ, 2 WC.

Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-r1-136m2

Sơ đồ thiết kế nội thất chung cư Royal City mặt bằng 136 m2 tòa R1

Mặt bằng thiết kế nội thất chung cư royal city R1-145,2 m2

Thi công nội thất chung cư royal cỉty với:1 phòng khách + ăn, 1 bếp,3 phòng ngủ, 2 WC.

Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-r1-145-2m2

Sơ đồ thiết kế nội thất chung cư Royal City mặt bằng 145,2 m2 tòa R1

Mặt bằng thiết kế nội thất chung cư royal city R1-148 m2

Thi công nội thất chung cư royal cỉty với:1 phòng khách + ăn, 1 bếp,3 phòng ngủ, 2 WC.

Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-r1-148m2

Sơ đồ thiết kế nội thất chung cư Royal City mặt bằng 148 m2 tòa R1

Mặt bằng thiết kế nội thất chung cư royal city R1-151,7 m2

Thi công nội thất chung cư royal cỉty với:1 phòng khách + ăn, 1 bếp,2 phòng ngủ, 2 WC, 1 đa năng.

Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-r1-151-7m2

Sơ đồ thiết kế nội thất chung cư Royal City mặt bằng 151,7 m2 tòa R1

Mặt bằng thiết kế nội thất chung cư royal city R1-161 m2

Thi công nội thất chung cư royal cỉty với:1 phòng khách + ăn, 1 bếp,3 phòng ngủ, 3WC.

Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-r1-161m2

Sơ đồ thiết kế nội thất chung cư Royal City mặt bằng 161 m2 tòa R1

Mặt bằng thiết kế nội thất chung cư royal city R1-162 m2

Thi công nội thất chung cư royal cỉty với:1 phòng khách + ăn, 1 bếp,3 phòng ngủ, 3WC.

Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-r1-162m2

Sơ đồ thiết kế nội thất chung cư Royal City mặt bằng 162 m2 tòa R1

Mặt bằng thiết kế nội thất chung cư royal city R1-164 m2

Thi công nội thất chung cư royal cỉty với:1 phòng khách + ăn, 1 bếp,2 phòng ngủ, 3WC.

Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-r1-164m2

Sơ đồ thiết kế nội thất chung cư Royal City mặt bằng 164 m2 tòa R1

Mặt bằng thiết kế nội thất chung cư royal city R1-169,4 m2

Thi công nội thất chung cư royal cỉty với:1 phòng khách + ăn, 1 bếp,3 phòng ngủ, 3WC.

Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-r1-169-4m2

Sơ đồ thiết kế nội thất chung cư Royal City mặt bằng 169,4 m2 tòa R1

Mặt bằng thiết kế nội thất chung cư royal city R1-170 m2

Thi công nội thất chung cư royal cỉty với:1 phòng khách + ăn, 1 bếp,3 phòng ngủ, 3WC.

Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-r1-170m2

Sơ đồ thiết kế nội thất chung cư Royal City mặt bằng 170 m2 tòa R1

Mặt bằng thiết kế nội thất chung cư royal city R1-173,5 m2

Thi công nội thất chung cư royal cỉty với:1 phòng khách + ăn, 1 bếp,3 phòng ngủ, 3WC.

Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-r1-173-5m2

Sơ đồ thiết kế nội thất chung cư Royal City mặt bằng 173,5m2 tòa R1

Mặt bằng thiết kế nội thất chung cư royal city R1-179,8 m2

Thi công nội thất chung cư royal cỉty với:1 phòng khách + ăn, 1 bếp,3 phòng ngủ, 3WC.1 phòng đa năng

Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-r1-179-8m2

Sơ đồ thiết kế nội thất chung cư Royal City mặt bằng 179,8 m2 tòa R1

Mặt bằng thiết kế nội thất chung cư royal city R1-181,4 m2

Thi công nội thất chung cư royal cỉty với:1 phòng khách + ăn, 1 bếp,3 phòng ngủ, 3WC.1 phòng đa năng

Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-r1-181-4m2

Sơ đồ thiết kế nội thất chung cư Royal City mặt bằng 181,4m2 tòa R1

Mặt bằng thiết kế nội thất chung cư royal city R1-181,6 m2

Thi công nội thất chung cư royal cỉty với:1 phòng khách + ăn, 1 bếp,3 phòng ngủ, 3WC.

Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-r1-181-6m2

Sơ đồ thiết kế nội thất chung cư Royal City mặt bằng 181,6 m2 tòa R1

Mặt bằng thiết kế nội thất chung cư royal city R1-187,3 m2

Thi công nội thất chung cư royal cỉty với:1 phòng khách + ăn, 1 bếp,3 phòng ngủ, 3WC.1 phòng đa năng

Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-r1-187-3m2

Sơ đồ thiết kế nội thất chung cư Royal City mặt bằng 187,3 m2 tòa R1

Mặt bằng thiết kế nội thất chung cư royal city R1-200,8 m2

Thi công nội thất chung cư royal cỉty với:1 phòng khách + ăn, 1 bếp,3 phòng ngủ, 3WC.1 phòng đa năng

Thiet-ke-noi-that-chung-cu-royal-city-dep-r1-200-8m2

Với mẫu thiết kế nội thất chung cư trên hy vọng sẽ giúp khách hành có thêm nhiều ý tưởng mới cho căn hộ của mình.

Nếu bạn muốn sở hữu phần thiết kế nội thất chung cư như trên hãy gọi cho nội thất Nhà Xanh. Chúng tôi cam kết mang đến sự hài lòng cho quý khách hàng!

Hotline: 0 1 9999 0 8888

Bài viết liên quan: Thiết Kế Nội Thất Nhà Chị Lan Anh – Royal City,

Bài viết nổi bật:15 Mẫu Thiết Kế Nội Thất Chung Cư Royal City 89,8m2-96,3m2

Messenger
Chat Zalo
Hotline